FAQ

Częste pytania i odpowiedzi

Domowa opieka nad osobą starszą polega na wsparciu seniora w codziennych czynnościach w miejscu jego zamieszkania. Opiekunki mieszkają razem z podopiecznym w ich miejscu zamieszkania.

Posiadamy zlecenia we wszystkich rejonach Niemiec.

Tak. Nie pobieramy od Ciebie żadnych opłat. Gwarantujemy pokrycie kosztów podróży (również całą organizację przejazdu), a także zakwaterowanie i wyżywienie w domu podopiecznego. Wszystkie wydatki finansowe są po naszej stronie.

Osoby, które wyjeżdżają do pracy podpisują umowę zlecenie. Prohuman.pl odprowadza za swoich pracowników wszystkie obowiązkowe składki: emerytalno-rentowe oraz ubezpiecza każdego z pracowników (składki ZUS od średniej krajowej). Opiekunki także mogą przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Ponadto mamy specjalny pakiet ubezpieczenia prywatnego dla opiekunek.

Prawo jazdy nie jest konieczne, ale jest dodatkowym atutem. Na niektórych zleceniach jest wymagane, a na niektórych nie. Zdarza się, że jest do dyspozycji samochód, który usprawnia poruszanie się w mieście.

Opiekunowie, którzy wyjeżdżają z nami na zlecenie do Niemiec, objęci są obowiązkowym ubezpieczeniem i mogą skorzystać z opieki lekarskiej w razie potrzeby.

Standardowa długość zlecenia wynosi 6 tygodni. Zdarzają się też krótsze i dłuższe zlecenia.

Opiekunki osoby starszej pomagają seniorom w codziennej higienie, ubieraniu, jedzeniu, przygotowaniu posiłków, zakupach, pracach domowych. Ważne jest także zorganizowanie dnia i czasu wolnego seniora.

Nasze opiekunki posiadają doświadczenie w opiece nad osobami starszymi. Zatrudniamy chętnie osoby z wykształceniem kierunkowym. Dajemy szansę także osobom rozpoczynającym swoją ścieżkę zawodową, bez doświadczenia.

Nie, zatrudniamy zarówno kobiety jak i mężczyzn.

Miesięczne wynagrodzenie pracownika może sięgać nawet do 2200 euro netto. Kwota ta, uzależniona jest przede wszystkim od poziomu znajomości języka niemieckiego opiekuna/ki oraz od zakresu obowiązków, jaki będzie miała do wykonania przy danym zleceniu.

Znajomość języka jest ważną umiejętnością w pracy za granicą. Każde nasze zlecenie wymaga innego poziomu języka, ale mamy także oferty pracy bez znajomości języka.

Osoby, które podpisały z nami umowę i wyjechały na zlecenie są pod opieką swojego koordynatora. Jest on do dyspozycji opiekuna przez cały czas trwania kontraktu. W pilnych przypadkach opiekun może zadzwonić na telefon alarmowy i zgłosić zaistniały problem.

Wynagrodzenia wypłacamy raz w miesiącu na konto bankowe – w euro lub złotówkach – do 13. dnia każdego kolejnego miesiąca, po przepracowanym miesiącu.